"Otevírání Poodří" v rámci mezinárodního projektu Active citizens for Europe – networks of twinned towns

Místní akční skupina Regionu Poodří se také v letošním roce společně s Regionem Poodří bude podílet na přípravě 12. ročníku „Otevírání Poodří a pooderského koštování“, který se uskuteční v sobotu 18. května 2013 na zámku a v prostorách zámeckého parku v Bartošovicích.

Více se dočtete v přiložené pozvánce, která je ke stažení.

pdf Otevírání Poodří 2013 - pozvánka (1.87 MB)

 

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3838

Trhy v Podpoľani ve dnech 5. – 6. října 2012

V rámci projektu mezinárodní Spolupráce ,,Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“ se MAS Regionu Poodří, o. s. zúčastnila na trzích v Podpoľani. Město Detva zorganizovala trhy tradičních produktů v rámci akce „Dny města“. Této akce se zúčastnili výrobci z obou MAS. Z MAS Regionu Poodří, o. s. se akce zúčastnilo 7 producentů.

Více se dočtete v přiložené tiskové zprávě, která je ke stažení.

pdf TZ - trhy v Detve 5. - 6. 10. 2012 (298 KB)

 

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3673

Exkurze v Podpoľani ve dnech 10. – 11. srpna 2012 v rámci mezinárodního projektu Spolupráce „Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“

Zástupci Místní akční skupiny Regionu Poodří se ve dnech 10. a 11. srpna letošního roku zúčastnili exkurze do Podpoľanie v rámci mezinárodního projektu spolupráce „Regionální značení místních výrobků a služeb – podpora rozvoje regionálního trhu“. Tento projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova MZe, opatření IV.2.1 Realizace projektů spolupráce – 13. kolo, v rámci metody Leader. Jde o projekt mezinárodní, který realizuje MAS Regionu Poodří a slovenská MAS Podpoľanie v rámci vybudovaného partnerství.
Projekt je zaměřen na propagaci regionální značky „Moravské Kravařsko regionální produkt®“ v území Poodří a zavedení certifikace služeb se zaměřením na ubytování a stravování. MAS Regionu Poodří, která je nositelem této regionální značky, předává své dosavadní zkušenosti z certifikace v partnerské MAS Podpoľanie. Součástí předávání zkušeností byla exkurze našich výrobců a zástupců sdružení ve dnech 10. – 11. srpna v Detve a blízkém okolí.

Více se dočtete v tiskové zprávě, která je přílohou ke stažení.

pdf TZ - exkurze 10. - 11. 8. 2012 (322 KB)

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 4018

Vzděláním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří

Název projektu: Vzděláváním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Název prioritní osy: Aktivní politika trhu práce
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00213

Obsahem projektu „Vzdělávání Poodří“ je komplexní program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání z řad osob, kterým se na trhu práce věnuje zvýšená pozornost a péče. Jedná se o osoby do 25 let věku, osoby nad 50 let, a osoby pečující o dítě do 15 let věku. Součástí programu jsou navzájem na sebe navazující aktivity, které zahrnují pracovní diagnostiku, rekvalifikační kurzy, odbornou praxi, poradenské a motivační aktivity – seminář Orientace na trhu práce a individuální poradenství. Cílem je poskytnout ucelený program péče o zaměstnané či ohrožené osoby na trhu práce. Většina aktivit se bude odehrávat v Regionu Poodří (okres Nový Jičín). Projekt se zaměřuje převážně na region venkova, jehož obyvatelé čelí kromě tradičně definovaných bariér i dalším (dopravní dostupnost, nedostatek vhodných pracovních míst atd.). Z těchto důvodů je projekt nastaven jakožto mobilní vzdělávací a poradenská služba. Klienti nebudou muset za aktivitami dojíždět do vzdálenějších měst, ale pro veškeré aktivity budou zvoleny větší obce s možnosti realizace těchto aktivit ve vhodných prostorách. Tento způsob realizace je jak pro klienty, tak i zástupce obcí velmi užitečný, hlavně co se týče dostupnosti a usnadnění účasti v projektu. V projektu budou realizovány rekvalifikační kurzy, odborná praxe, která umožní účastníkům překonat některé z již zmíněných bariér. Další bariéry budou eliminovány způsobem realizace projektu – výkon aktivit a nalezení pracovního místa v blízkosti bydliště. Osoby, kterým se pracovní místo v průběhu projektu nalézt nepodaří, se budou na trhu vracet s výhodou praxe a vyšší kvalifikací. Jejich návrat usnadní i absolvované motivační a poradenské aktivity. Obecným cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob nezaměstnaných a na trhu práce ohrožených.

oplzz-logovzdelavani

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 7156

Další články...

MAS Regionu Poodří z.s.

Bartošovice č.p. 1 - zámek

742 54 Bartošovice

Moravskoslezský kraj