Moravské a slezské ovocné stezky

MAS Regionu Poodří se zapojila do projektu Spolupráce opatření IV.2.1. s názvem "Moravské a slezské ovocné stezky" v rámci programu Leader 2007 - 2013.

MAS Regionu Poodří se zapojila do projektu Spolupráce opatření IV.2.1. s názvem "Moravské a slezské ovocné stezky" v rámci programu Leader 2007 - 2013. Projekt je ve všech svých úrovních založen na spolupráci sedmi místních akčních skupin, v plnění řady cílů také na spolupráci veřejného, neziskového a soukromého sektoru při realizaci propagačních a vzdělávacích aktivit.
Místní akční skupiny zapojené do projektu: MAS - Partnerství Moštěnka, o.s., Místní akčn skupina Bojkovska, MAS Horňácko a Ostrožsko, Rýmařovsko, o.p.s., Rozvojové partnerství Regionu Hranicko, o.s., MAS Nízký Jeseník, o.s., která je nositelem projektu a naše sdružení.
Podstata projektu Spolupráce spočívá v aktivitách, které směřují k zachování a rehabilitaci ovocných stromů jakožto dárců plodů, jako součásti mnoha tradic a významných krajinných prvků.

pdf Moravské a slezské ovocné stezky (54 KB)

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 4215

Pozvánka na seminář v rámci projektu "Podpora místních komunit v Beskydech, na Jablunkovsku a v Moravském Kravařsku prostřednictvím zavedení a stabilizace systému značení místních výrobků"

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Finančního mechanismu EHP a Norského finančního mechanismu prostřednictvím Nadace rozvoje občanské společnosti.

Koná se v úterý 16. října 2007 ve 14.00 hodin, zámek Bartošovice

Program:

úterý 16. října 2007, zámek Bartošovice
14.00-14.15 Zahájení a seznámení s aktivitami projektu
14.15-14.45 Odsouhlasení certifikačních kritérií a zásad pro udělování a užívání značky
14.45-15.15 Představení žádosti o značku
15.15-15.30 Finalizace složení certifikační komise
15.30-15.50 Různé
15.50-16.00 Závěr

Součástí pozvánky je návratka. Vaše sdělení účasti či neúčasti očekáváme v termínu do pondělí 15. října 2007.
Informace o regionálním značení výrobků získáte na www.domaci-vyrobky.cz.


Bartošovice 5. října 2007

Ing. Oldřich Usvald
předseda MAS Regionu Poodří,o.s.

Přílohy:

Zásady pro udělování a užívání značky "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®"

Žádost o udělení značky "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®"

Certifikační kritéria pro značku "MORAVSKÉ KRAVAŘSKO regionální produkt®"

 

 

 
Zveřejněno 09.10.2007 v 07:45 hodin
  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 3393
MAS Regionu Poodří z.s.

Bartošovice č.p. 1 - zámek

742 54 Bartošovice

Moravskoslezský kraj