Vzděláním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří

Název projektu: Vzděláváním ke zvýšení zaměstnanosti v Regionu Poodří
Název operačního programu: OP Lidské zdroje a zaměstnanost
Název globálního grantu: Provádění aktivních a preventivních opatření na pracovním trhu
Název prioritní osy: Aktivní politika trhu práce
Název oblasti podpory: Posílení aktivních politik zaměstnanosti

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/74.00213

Obsahem projektu „Vzdělávání Poodří“ je komplexní program pro uchazeče a zájemce o zaměstnání z řad osob, kterým se na trhu práce věnuje zvýšená pozornost a péče. Jedná se o osoby do 25 let věku, osoby nad 50 let, a osoby pečující o dítě do 15 let věku. Součástí programu jsou navzájem na sebe navazující aktivity, které zahrnují pracovní diagnostiku, rekvalifikační kurzy, odbornou praxi, poradenské a motivační aktivity – seminář Orientace na trhu práce a individuální poradenství. Cílem je poskytnout ucelený program péče o zaměstnané či ohrožené osoby na trhu práce. Většina aktivit se bude odehrávat v Regionu Poodří (okres Nový Jičín). Projekt se zaměřuje převážně na region venkova, jehož obyvatelé čelí kromě tradičně definovaných bariér i dalším (dopravní dostupnost, nedostatek vhodných pracovních míst atd.). Z těchto důvodů je projekt nastaven jakožto mobilní vzdělávací a poradenská služba. Klienti nebudou muset za aktivitami dojíždět do vzdálenějších měst, ale pro veškeré aktivity budou zvoleny větší obce s možnosti realizace těchto aktivit ve vhodných prostorách. Tento způsob realizace je jak pro klienty, tak i zástupce obcí velmi užitečný, hlavně co se týče dostupnosti a usnadnění účasti v projektu. V projektu budou realizovány rekvalifikační kurzy, odborná praxe, která umožní účastníkům překonat některé z již zmíněných bariér. Další bariéry budou eliminovány způsobem realizace projektu – výkon aktivit a nalezení pracovního místa v blízkosti bydliště. Osoby, kterým se pracovní místo v průběhu projektu nalézt nepodaří, se budou na trhu vracet s výhodou praxe a vyšší kvalifikací. Jejich návrat usnadní i absolvované motivační a poradenské aktivity. Obecným cílem projektu je zvýšení zaměstnatelnosti osob nezaměstnaných a na trhu práce ohrožených.

oplzz-logovzdelavani

  • Vytvořeno dne .
  • Přečteno: 7157
MAS Regionu Poodří z.s.

Bartošovice č.p. 1 - zámek

742 54 Bartošovice

Moravskoslezský kraj