MBE – NOVÉ ZÁZEMÍ PRO ČINNOST SPOLKŮ A PROPAGACI MAS NA VENKOVĚ

Předmětem projektu spolupráce je vytvoření technického zázemí
pro společenskou, kulturní a spolkovou činnost a propagace tří partnerských
MAS. Výstupem projektu je zakoupení velkoplošného
stanu na podporu pořádání společenských akcí.

Vytisknout